loading ...
OpenClose

Zoeken

loading ...

Achtergrondinformatie

De Solar Bell is ontwikkeld door DeVention.

Geschiedenis

‘Het tegengaan van de verspilling van energie (sluipverbruik)’, vanuit die gedachte voert DeVention, het bedrijf achter de Solar Bell, haar ondernemende activiteiten uit. De Solar Bell is ontwikkeld uit een Student Company van Engineering studenten aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Na het Jong Ondernemen jaar zijn Bas (Elektrotechniek) en Alexander (Technische Bedrijfskunde) doorgestart met het concept van de Solar Bell.

Bas is een gedreven ondernemer, vanuit zijn praktische en technische blik op de gang van zaken weet hij efficiënt te werk te gaan. Binnen DeVention houdt hij zich vooral op het technische aspect van de Solar Bell bezig. Om deze continu te verbeteren en elke versie weer beter te maken dan de vorige.

Alexander kijkt op de onderneming meer vanuit een bedrijfskundige blik. Te zoeken naar kansen die zich voordoen op de markt en te onderzoeken hoe deze kansen in plannen en uitvoering omgezet kunnen worden. Binnen DeVention houdt Alexander zich vooral bezig met het leggen van contacten en uitdenken van het strategische aspect voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Samen is het een ideale combinatie tussen technische en (minder technisch) bedrijfskundige kennis als drijfveren voor DeVention en de Solar Bell. Hebt u nog verdere vragen of suggesties over ons, ons bedrijf, dan horen we dat graag.

Partners

De Solar Bell zou niet gerealiseerd zijn zonder onze partners.

DSC03424-edited-small

Onze onderliggende waarden

  • Passie
  • Enthousiasme
  • Doorzettingsvermogen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons aandacht geven aan mensen, omgeving en proberen all-win situaties te creëren. Het gaat erom de positieve impact richting de wereld te vergroten en onze negatieve impact weg te balanceren.

Aandacht voor mensen

Wij willen een samenleving waar iedereen aan bij kan dragen. De Solar Bell wordt bijvoorbeeld geassembleerd in de sociale werkplaats. Daarnaast willen wij betrokken zijn in diverse initiatieven die sluipverbruik tegengaan.

Nieuw: een interview met vestigingsmanager Bart Grijseels van Van der Leegte Werkt.

Aandacht voor de omgeving

DeVention heeft vanuit de basiswaarden aandacht voor de (lokale) omgeving. De Solar Bell is een goed voorbeeld van het tegengaan van verspilling van energie. De Trias Energetica (1. Beperk de energievraag 2. Gebruik zo veel mogelijk duurzame energie 3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk) vormde hiervoor de fundering. De Solar Bell vermindert de energievraag van de deurbel (1) de deurbel werkt op zonne-energie (2). Hierdoor kunnen uiteindelijk met de besparingen van alle deurbellen in Europa alleen al twee kolencentrales gesloten worden.

Aandacht voor All-win

In het doen en laten draait alles om All-win. Met als doel een maatschappelijk probleem op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn de globale klimaatuitdaging en de voor energie betalende consument. Bij eerlijke winst zorgen dat niet alleen DeVention maar ook de maatschappij er beter van wordt. DeVention vergroot de bewustwording over sluipverbruik en streeft naar een duurzame economie, een economie waarin bij elke opbrengst ook iets goeds terug gedaan wordt voor de maatschappij.

001
002
003

Home

Back To Top